Te Huirangi Waikerepuru: Te Taiao Maori


  • ©, Te Huirangi Waikerepuru, Te Taiao Maori
  • ©, Te Huirangi Waikerepuru, Te Taiao Maori

Title:


    Te Taiao Maori

Artist(s) and People Involved:


Symposium:


Venue(s):Artist Statement:


    Vinyl text, 2500mm × 2000mm. Te Taiao Maori is a representation of Maori whakapapa (genealogy) and cosmology.


Related Links:


Category: